Kõrtsialuse Külastuskeskus » Kõrtsialuse küla

Kõrtsialuse küla asub Lääne-Virumaa lidanurgas,Viru-Nigula vallas. Põhjast piirneb Aseri alevikuga, idast Kõrkkülaga, lõunast Rannu külaga ja läänest Rannu, Oru ja Aseriaru külaga. Küla paikneb Tallinn – Narva maantee ja Rannu – Aseri maantee ääres.

Külal on sõprussidemed  Myrskyla külaga Soomes. Kohtumised on aset leidnud nii siin kui sealpool Soome lahte. Myrskyla külaseltsi koduleht www.kartanonmaki.fi.

Ajalugu

Kõrtsialuse küla on välja kasvanud vanast muinaskülast Rannust (Randu) põlise muinastee (nüüd Tallinn-Narva mnt) ääres ja küla on olnud suure kultuuripärandiga kaugemast ja lähiminevikust. Siin avati talurahvakool juba 1786.a ja kool oli ümbruskonna  külaelu keskpunktiks peaaegu kahe sajandi jooksul. 20-nda sajandi esimesel poolel leidis kooli juures tegevust ja peavarju rida ühiskondlike organisatsioone ja seltse nagu Kultuuri- ja spordiselts “Lembitu”, Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Maanaiste selts, Piimaühing, Turbaühing, Maanoorte selts. Külas ja ümbruskonnas on sündinud ja töötanud erinevatel aegadel tuntud kultuuri- ja ühiskonnaelu tegelasi.

Küla on nime saanud mäe peal tegutsenud kõrtsist, mis ehitati XIX sajandi keskpaiku.

Loodus

Kõrtsialuse küla asub looduslikult kauni põhjaranniku maastikul – klindikaldal ja paelaval oma kaldast laskuva kärestikulise oja ja metsatukkadest ning niidumaadest palistatud eluasemetega. Külast saab alguse Mustmetsa puhke ja kaitsemets ning otsapidi küla lähisel paikneb Rannu-Kestla väikene soolapp, mis kauges minevikus oli rannikujärv. Külast viib Mustmetsa rannikupangale (kõrgus 30-40 m üle merepinna) ja Soome laheni vaid kaks kilomeetrit vaheldusrikast metsateed.