Kõrtsialuse Külastuskeskus » Uudised

Tagasi

Algas Rannu-Kõrtsialuse kergliiklustee ehitus

Lisatud: 22.07.2019

Sel nädalal alustati valgustatud kergliiklustee ehitamist Tallinn-Narva maantee äärde Rannu külast kuni Kõrtsialuse külakeskuse parklani. Projektiga on ette nähtud olemasoleva parempoolse (Tallinn-Narva suunal) Rannu bussipeatuse likvideerimine ning selle toomine Rannu kohviku vastas paikneva veoautode puhkea juurde. Selleks on ette nähtud korrastada puhkeala parkimine (markeeritakse veoautode parkimiskohad) ning on projekteeritud puhkeala parklasse bussipeatus koos platvormi ning laiendiga. Olemasolev Rannu bussiootepaviljon on ette nähtud paigaldada ümber uude Rannu bussipeatusesse. Veoautode puhkeala eraldussaare ja Tallinn-Narva maantee keskele rajatava eraldussaare kaudu juhitakse jalakäija ohutumalt ühelt põhimaantee poolelt teisele. Põhimaantee keskele projekteeritud eraldussaare tõttu on ette nähtud ka põhimaantee katendi laiendamine koos uue teemärgistusega. Selle projektiga muudetakse kergliiklejate liikumine piki ja risti Narva maanteed oluliselt ohutumaks. Ehitustöid teostab Nordpont OÜ ja omanikujärelevalvet teostab Novica OÜ. Objekti valmimise tähtaeg on 15.oktoober 2019. Ehitusobjekti maksumus on 249 000 eurot, millest 160 488 eurot kaetakse riigi Kergliiklusteede toetusskeemist.

Tagasi