MTÜ KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS » Taustakirjeldus

 MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts – taustakirjeldus 2018

Selts on moodustatud 16.11.2003. a, registrisse kantud 23.12.2003. a, registri nr 80190026. Põhikiri on muudetud 12.03.2006. a, 11.10.2009. a ja 03.12.2011. a.

Seltsi tegevuse eesmärgiks on külade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamine ning külaelanike huvide kaitsmine, aga samuti säästva arengu, loodushoiu ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasa aitamine ning külakultuuri ja traditsioonide edendamine. Külaseltsil on 20 liiget,  juhatuses 3 liiget.

Põhikirja uues redaktsioonis on sisse toodud majandustegevuse ja keskkonnahariduse korraldamine. 2006. a avatud interneti koduleht www.kortsialuse.ee.

Seltsi tegevusest võtavad osa 3 küla, Kõrtsialuse, Kõrkküla ja Kestla, aga samuti osa Rannu küla elanikest, kus elab kokku 102 inimest, kuid oleme avatud kogu valla ja Aseri aleviku inimestele.

Koostatud on küla arengukava aastateks 2003 - 2008 ja 2009 - 2013.

2005. a on SAPARD-i abiga on välja ehitatud küla seltsimaja, kus ruume 260 m2,

KOP-i toetustega on tehtud heakorratöid, lammutatud vana puukuur, paigaldatud lipumast, soojustatud seltsimaja välisseinad, ehitatud vabaõhu tantsupõrand, laste mänguväljak, ehitataud mitmeotstarbeline veehoidla, paigutatud soojuspump, graanulipõleti, ostetud videoprojektor, elektrigeneraator, luisukivi lõikepink, helivõimendi komplekt, printer, sisustatud savitöö ja puidu töötuba, oststud mööbel, raider ja slaidiskanner.

PRIA meetme 3.2 „Külade taastamine ja arendamine“ toel rekonstrueeriti pool endisest koolimajast, 120 m2 saal suuremate ürituste korraldamiseks, ruumid tehnika hoidmiseks ja olmeruumid. LEADER programmist on ellu viidud projekt „Parkimisplatsi pindamistööd“.

LEADER programmi abiga valmis 2011. a 16 majutuskohaga külalistemaja ja savituba. Kokku ruume 550 m2. 2016. a toodi külamajja lairiba internetiühendus, kasutame 20/20 Mbts

Hooned ja parkla asuvad MTÜ omandis oleval 1,2 ha suurusel heakorrastatud Külastuskeskuse kinnistul, kus on ehitatud paekivist trepid, 75 m2 vabaõhu tantsupõrand paigaldatud elektriautode kiirlaadija.

Küla seltsimajas tegutseb alates 2011. aastast MTÜ Virumaa Koostöökogu kontor.

Suurematest üritustest oli 2006. a ajalookonverents, Rannu kooli 220. aastapäeva ja Rannu küla 765. aastapäeva tähistamine, 2010. a Virumaa Koostöökogu paepäev ja Rannu kooli kokkutulek. 2011.a korraldas selts muinastulede öö 100 osalejaga. 2012. a osaleti Kodukandi projektis „Avatud külaväravad“ 220 osalejaga, 2017. a viidud läbi mõttekoda „Kuidas elad“ ja 2018. a projekt „Fotud videod ja slaidid esitlemiskõlblikuks“.

2007-2009. a viisime läbi tervisepäevad, kus põhiteemaks oli alternatiivravi, aga samuti positiivne ellusuhtumine  ja selle saavutamise teed. Tervise parandamiseks ehitasime püramiidi.

Külaseltsi liikmed kaardistasid Aseri vallas pärandkultuuri objektid. Koguti andmeid ligi 200 objekti kohta.

Külaseltsi liikmete koostatud käsikirjade ja KOP–i, Kultuurkapitali, Aseri VV ning MTÜ Aseri Tuul toetusel on trükitud raamatud „Virumaa Rannu kool”, „Kõrtsialuse”, „100 aastat seltsielu Rannu koolis Kõrtsialuse külas“, „Retked Aseri mail I“  ja „Aseri valla kroonika 09.04.1992 – 15.10.2017“.

Külaselts on osalenud Kodukandi projektides „Kogukonnateenused külas“, „Õppiv küla“, „Külaseltsi mitu tegu“, „Õpituba“ ja „Avatud külaväravad“.

2005. ja 2006. a on Kõrtsialuse küla tunnistatud parima heakorraga külaks vallas ja 2007. a premeeriti küla peaministri mastivimpliga. 2013.a esitati Kõrtsialuse küla Aasta küla nominendiks Ida-Virumaalt.

Külaseltsil on Soomes sõprusküla - Myrskyla. Alates 2006. a oleme igal aastal saanud kokku meil või Soomes.

Kõrtsialuse Küla Seltsil on koostööleping  Aseri Valla Huvitegevuse Seltsi ja Kalvi Külaseltsiga. Tihe koostöö on Rannu Külaseltsi ja Viru-Nigula Vallavalitsusega.

MTÜ on Ida-Viru Külade Esinduse liige ja Virumaa Koostöökogu asutajaliige.

MTÜ põhikirja, juhatuse ja liikmete nimekirja, tegevuse eetilised põhimõtted ja aastaaruanded võib lugeda www.kortsialuse.ee.

08.10.2018