MTÜ KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS » Asutamisleping

Mittetulundusühingu
Kõrtsialuse Küla Selts
asutamisleping


Kalle Tappo isikukood 34612192225 elukoht Kõrtsialuse küla Aseri vald 43401  Jaan Timmer, isikukood 36003085735 elukoht Kõrtsialuse küla Aseri vald 43401 ja Vanakooli OÜ reg nr 10926170 asukohaga Kõrtsialuse küla Aseri vald 43401 keda esindavad juhatuse liikmed Kalle Kohver, isikukood 35604232220, elukoht Rannu 16-6, Aseri vald , 43401 ja Ott Penek isikukood 34612112235, elukoht Kesktänav 1 Aseri, edaspidi "asutajad" sõlmisid alljärgneva lepingu:

1.     Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu Kõrtsialuse Küla Selts.

2.     Mittetulundusühingu nimi on Kõrtsialuse Küla Selts

3.     Mittetulundusühingu tegevuskoht ja juriidiline aadress on: Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Virumaa, 43401.

4.     Mittetulundusühingu eesmärgiks on Kõrtsialuse küla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamine ning külaelanike huvide kaitsmine.

5.     Asutajatest füüsilised isikud kohustuvad maksma 30.12.2003.a mittetulundusühingu sisseastumismaksu 50 krooni ja juriidiline isik 30.12.2003.a mittetulundusühingu sisseastumismaksu 1000 krooni selleks avatavale pangaarvele Eesti Ühispangas.

6.     Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja.

7.     Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks: Kalle Tappo, isikukood 34612192225, elukoht Kõrtsialuse küla, Aseri vald, 43401;    Jaan Timmer, isikukood 36003085735, elukoht Kõrtsialuse küla, Aseri vald, 43401; Kalle Kohver, isikukood 35604232220, elukoht Rannu 16-6, Aseri vald, 43401; Ott Penek, isikukood 34612112235, elukoht Kesktänav 1, Aseri, 43401.

8.     Asutamisleping on sõlmitud 16. novembril 2003.a Kõrtsialuse külas.


Asutajad:

 

Kalle Tappo

 

Jaan Timmer

 

Kalle Kohver

 

 

Ott Penek